Thời Gian Chỉ Còn

  0  0
Days
:
 
  0  0
Hours
:
 
  1  4
Minutes
:
 
  5  9
Seconds

You missed out!

Kế Hoạch Cuộc Đời Giúp Bạn Đạt Được Nhiều Kết Quả Hơn Trong Khi Bạn Làm Ít Hơn

Thiết kế các mục tiêu có ý nghĩa và sử dụng khung thời gian ưu tiên để tạo ra danh sách những công việc giúp cho bạn tiến gần mục tiêu hơn.

LOẠI BỎ PHIỀN NHIỄU

QUẢN LÝ DANH SÁCH VIỆC CẦN LÀM

ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU LỚN

Tác Giả Cuốn Sách Kế Hoạch Cuộc Đời

Trần Mạnh Đức là Founder, CEO của công ty Success Oceans và là tác giả của cuốn sách Nhật Ký Cuộc Đời, Kế Hoạch Cuộc Đời và là người sáng lập lên hệ thống Bí Mật Cuộc Sống.

Tôi giúp rất nhiều doanh nhân, chủ doanh nghiệp và người đang kinh doanh bắt đầu, phát triển và mở rộng công việc kinh doanh của họ nhanh chóng bằng việc sử dụng Chiến Lược Secret 3C và Hệ Thống K5 Campaign

ĐẦU TƯ ĐỂ GIÚP BẠN THÀNH CÔNG

Giành chiến thắng trong ngày nhờ danh sách việc cần làm

Bạn kết thúc một ngày làm việc trong sự mệt mỏi và có cảm giác không có gì được hoàn thành. Vòng xoáy hàng ngày cuốn bạn đi khỏi những công việc ưu tiên của bạn.

Chúng tôi tin rằng những danh sách công việc hàng ngày chính là nguồn gốc của sự quá tải và thất vọng trong cuộc sống. Bạn không thể để danh sách công việc hàng ngày khiến cho bạn rơi vào cảnh đó. Bởi vì có một cách hoàn toàn khác.

ĐẦU TƯ ĐỂ GIÚP BẠN THÀNH CÔNG

CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH GIÚP BẠN TẬP TRUNG HƠN

Kế Hoạch Cuộc Đời sẽ chấm dứt hoàn toàn một danh sách những công việc dài không bao giờ kết thúc của bạn bằng cách giúp cho bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất.  

Mục Tiêu Rõ Ràng

Thiết kế các mục tiêu có ý nghĩa và sử dụng khung thời gian ưu tiên để tạo ra danh sách những công việc giúp cho bạn tiến gần mục tiêu hơn.

Không Quá Tải 

Cách thức lập kế hoạch truyền thống yêu cầu bạn tạo ra những danh sách dài những việc cần làm khiến cho bạn có cảm giác không bao giờ được hoàn thành. Kế Hoạch Cuộc Đời giúp cho bạn rút gọn danh sách đó lại khiến cho bạn không bị quá tải và đạt được nhiều kết quả hơn.

Đảm Bảo Hoàn Thành Mục Tiêu

Làm theo các bước trong hệ thống lập kế hoạch này giúp cho bạn có thể đảm bảo được việc hoàn thành mục tiêu của ban ngay cả khi cuộc sống của bạn trở nên bận rộn.

ĐẦU TƯ ĐỂ GIÚP BẠN THÀNH CÔNG

Hệ Thống Hoạt Động Như Thế Nào?

Bước #1

Kế Hoạch Cho Năm 

Đặt mục tiêu hàng năm của bạn và chia nhỏ chúng thành các mục tiêu hàng tuần.

Bước #2

Thiết Kế Ngày 

Ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng nhất giúp bạn hoàn thành mục tiêu hàng tuần.

Bước #3

Đạt Được Mục Tiêu

Bằng cách hoàn thành các mục tiêu hàng ngày, hàng tuần và hàng quý, bạn sẽ đạt được thành tích tuyệt vời.

ĐẦU TƯ ĐỂ GIÚP BẠN THÀNH CÔNG

©2020 Copyright Tranmanhduc.com Company - All rights reserved